Home » Tandheelkunde » Bij De Tandarts » Doorverwijzen

Doorverwijzen

Specialistische hulp

De tandarts kan veel tandheeldkundige zaken zelf uitvoeren. In bepaalde gevallen kan de tandarts de hulp inroepen van een specialist. De tandarts kan u dan doorverwijzen naar een ander die beter is toegerust om bepaalde tandheelkundige behandelingen uit te voeren of die daarin is gespecialiseerd. De tandarts kan u naar diverse specialisten doorverwijzen.

Kaakchirurg

Voor de behandeling van wortelpunten (apexresectie), verstandskiezen, cysten, kaakholteontstekingen, tandvleesproblemen, kaakbreuken en wortelresten zult u doorgaans naar de kaakchirurg worden verwezen. Ook voor kaakgewrichts-, en implantaatoperaties en kaak- en lipbandcorrecties moet u bij de kaakchirurg zijn.

Orthodontist

De orthodontie behelst alles wat met het verplaatsen van tanden en kiezen te maken heeft. Alle mogelijke kaak- en afstandsafwijkingen kunnen via de orthodontie gecorrigeerd worden, al of niet in combinatie met een kaakchirurgische ingreep. Sommige tandartsen doen zelf aan orthodontie, maar de echte specialist is hier de orthodontist. (Zie bij "Mondverzorging" voor meer informatie over de orthodontist.)

Tandarts-parodontoloog

Voor de behandeling van ernstige tandvleesproblemen kan de tandarts u doorverwijzen naar een tandarts-parodontoloog. Dit is een tandarts die zich op het gebied van tandvleesaandoeningen heeft gespecialiseerd. Ook mondhygiënisten zijn bekend op dit terrein. Een tandarts-parodontoloog dient door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie erkend te zijn.

Tandarts-endodontoloog

De tandarts kan u voor ingewikkelde wortelkanaalbehandelingen doorsturen naar een collega die zich specifiek op dat gebied heeft gespecialiseerd. Vooral herbehandelingen van al uitgevoerde kanaalbehandelingen zijn vaak lastig en kunnen soms succesvoller door de tandarts-endodontoloog worden uitgevoerd.

Andere gespecialiseerde tandartsen

Naast de bovengenoemde tandartsen met specifieke kennis en vaardigheden is er nog een aantal tandheelkundige disciplines met bijzondere kennis, zoals de angsttandarts, de tandarts die zich heeft bekwaamd in de kaakgewrichtproblematiek (de tandarts-gnatholoog), en de tandartsen die zich specifiek met implanteren en vervolgbehandeling bezighouden (de tandarts- implantoloog). 

Elektro-accupuncturist, homeopathische tandarts

In een goed behandelplan is ruimte voor zaken die afwijken van het gebruikelijke. Bij bepaalde chronische, moeilijk  oplosbare klachten vinden sommigen het nuttig dat de tandarts samenwerkt met een elektroaccupuncturist en/of homeopathische tandarts om de oorzaken te vinden. (Hierover kunt u meer lezen bij "Mondverzorging" in het onderdeel "Alternatieven".)

Keel-, neus- en oorarts

Verwijzing naar een keel-, neus en oorarts (KNO) gebeurt meestal door de huisarts. Bepaalde KNO-klachten kunnen echter ook bij de tandarts ter sprake komen, zoals aanhoudende pijn in het oor en aangezichtspijnen die kunnen wijzen op zenuwklachten. Heeft u een aangeboren neusafwijking (onder andere in het neustussenschot) of tumoren in keel-, neus- en oorgebied, dan zult u door de tandarts naar de KNO-arts worden verwezen.

Paramedici: Fysiotherapeut en logopedist

Klachten in en rondom het kaakgewricht kunnen soms niet zonder hulp van een fysiotherapeut worden verholpen. Voordat een behandeling begint, moeten de spieren en pezen soms eerst deskundig worden behandeld, zodat de tandarts een juiste indruk kan krijgen van het kauwstelsel. De logopedist helpt bij spraakproblemen. Door oefeningen (eventueel met hulpmiddelen) kan de uitspraak van vele klanken worden verbeterd en kunt u waar nodig verkeerde gewoonten afleren.