Home » Tandheelkunde » Bij De Tandarts » Verwijzen

Verwijzen

Specialistische hulp

De tandarts kan veel tandheelkundige behandelingen zelf uitvoeren. In bepaalde gevallen kan de tandarts de hulp inroepen van een specialist. De tandarts kan u dan verwijzen naar een ander die beter is toegerust om bepaalde tandheelkundige behandelingen uit te voeren of die daarin is gespecialiseerd. De tandarts kan u naar diverse specialisten verwijzen.

Kaakchirurg

Voor het verwijderen van verstandskiezen, cysten, en wortelresten zult u doorgaans naar de kaakchirurg worden verwezen. Ook voor bepaalde implantaatoperaties en kaak- en lipbandcorrecties kunt u bij de kaakchirurg terecht.

Orthodontist

De orthodontie behelst alles wat met het verplaatsen van tanden en kiezen te maken heeft. Alle mogelijke kaak- en afstandsafwijkingen kunnen via de orthodontie gecorrigeerd worden, al of niet in combinatie met een kaakchirurgische ingreep. Veel tandartsen kunnen eenvoudige orthodontische behandelingen uitvoeren, maar voor meer uitgebreide behandelingen zult u doorgaans naar de orthodontist of een tandarts die zich in orthodontie heeft gespecialiseerd worden verwezen. (Zie bij "Mondverzorging" voor meer informatie over de orthodontist.)

Tandarts-parodontoloog

Voor de behandeling van ernstige tandvleesproblemen kan de tandarts u verwijzen naar een tandarts-parodontoloog. Dit is een tandarts die zich op het gebied van tandvleesaandoeningen heeft gespecialiseerd. Ook mondhygiënisten zijn bekend op dit terrein. Een tandarts-parodontoloog dient door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie erkend te zijn.

Tandarts-endodontoloog

De tandarts kan u voor gecompliceerde wortelkanaalbehandelingen doorsturen naar een collega die zich op dat gebied heeft gespecialiseerd. Vooral herbehandelingen van al eerder uitgevoerde kanaalbehandelingen zijn vaak lastig en kunnen vaak succesvoller door de tandarts-endodontoloog worden uitgevoerd. Een tandarts-endodontoloog dient door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie erkend te zijn.

Andere gespecialiseerde tandartsen

Naast de bovengenoemde tandartsen met specifieke kennis en vaardigheden zijn er nog een aantal tandheelkundige disciplines met bijzondere kennis, zoals de angsttandarts, de tandarts die zich heeft bekwaamd in de kaakgewrichtproblematiek (de tandarts-gnatholoog), en de tandartsen die zich specifiek met implanteren en vervolgbehandeling bezighouden (de tandarts-implantoloog).

Fysiotherapeut en logopedist

Klachten in en rondom het kaakgewricht kunnen soms niet zonder hulp van een fysiotherapeut worden verholpen. Voordat een behandeling begint, moeten de spieren en pezen soms eerst deskundig worden behandeld, zodat de tandarts een juiste indruk kan krijgen van het kauwstelsel. De logopedist helpt bij spraakproblemen. Door oefeningen (eventueel met hulpmiddelen) kan de uitspraak van vele klanken worden verbeterd en kunt u waar nodig verkeerde gewoonten afleren.

Keel-, neus- en oorarts

Verwijzing naar een keel-, neus- en oorarts (KNO) gebeurt meestal door de huisarts. Bepaalde KNO-klachten kunnen echter ook bij de tandarts ter sprake komen, zoals aanhoudende pijn in het oor en aangezichtspijnen die kunnen wijzen op zenuwklachten. Heeft u een aangeboren neusafwijking (onder andere in het neustussenschot) of tumoren in keel-, neus- en oorgebied, dan zult u door de tandarts naar de KNO-arts worden verwezen.