Home » Tandheelkunde » Gebit » Tandcodes

Tandcodes

Elke tand heeft een code

Tandartsen hebben verschillende manieren om tanden en kiezen aan te duiden. Ze maken gebruik van een code van cijfers. Elk codecijfer correspondeert met een beschreven tand of kies. Daarnaast zijn tanden ook in verschillende groepen ingedeeld. Tot slot zijn er nog diverse termen waarmee vlakken en zijden van de tanden en kiezen worden aangeduid. Met de codes en termen bij de hand kunt u straks uw tandartsnota gemakkelijk ontcijferen.
De 32 elementen die samen een volledig gebit vormen, zijn als volgt gecodeerd.

Code-omschrijving

11 grote rechterboventand
12 kleine rechterboventand 
13 rechterbovenhoektand
14 eerste kleine rechterbovenkies
15 tweede kleine rechterbovenkies
16 eerste grote rechterbovenkies
17 tweede grote rechterbovenkies
18 derde grote rechterbovenkies, ook wel verstandskies genoemd

21 grote linkerboventand
22 kleine linkerboventand
23 linkerbovenhoektand
24 eerste kleine linkerbovenkies
25 tweede kleine linkerbovenkies
26 eerste grote linkerbovenkies
27 tweede grote linkerbovenkies
28 derde grote linkerbovenkies, ook wel verstandskies genoemd

31 eerste linkerondertand
32 tweede linkerondertand
33 linkeronderhoektand
34 eerste kleine linkeronderkies
35 tweede kleine linkeronderkies
36 eerste grote linkeronderkies
37 tweede grote linkeronderkies
38 derde grote linkeronderkies, ook wel verstandskies genoemd

41 grote rechterondertand
42 kleine rechterondertand
43 rechteronderhoektand
44 eerste kleine rechteronderkies
45 tweede kleine rechteronderkies
46 eerste grote rechteronderkies
47 tweede grote rechteronderkies
48 derde grote rechteronderkies, ook wel verstandskies genoemd

Mesiaal

De naar het midden van de tandboog gerichte zijde.

Distaal

Van het midden van de tandboog af gezien.

Buccaal

Aan de wang zijde.

Labiaal

Naar de lip zijde gericht.

Palatinaal

Naar de gehemeltezijde gericht.

Linguaal

Naar de tongzijde gericht.

Cervicaal

Aan de zijde van de cervix (de hals, nek van een tand).

Incisaal

Aan de zijde van de snijdende rand (alleen bij de 12 tanden).

Occlusaal

Aan de zijde van de kauwvlakken (alleen bij de 20 kiezen).

Interdentaal

De ruimte tussen de tanden en kiezen.

Deze Latijnse woorden worden ook wel samen gebruikt zoals bijvoorbeeld:

M.O.D.

De M staat voor mesiaal. De O voor occlusaal en de D voor distaal. Op uw tandarts rekening kunt u dan ook de volgende kretologie verwachten. Een gouden M.O.D. Inlay in de 47. Dit wil dus zeggen: Een gouden vulling in de rechter tweede grote onderkies die het, naar midden van de tandboog gerichte en aan de zijde van de kauwvlakken en van het midden van de tandboog af geziene deel is gevuld! Het wordt er niet echt duidelijk van, maar het is wel leuk om te weten.

De centrale tanden

De 4 voor tanden boven en onder (11, 21, 31, 41).

De laterale tanden

De 4 kleine tanden boven en onder (12, 22, 32, 42).

De cuspidaten

De 4 hoektanden (13, 23, 33, 43).

De eerste premolaren

De 4 eerste kleine kiezen (14, 24, 34, 44).

De tweede premolaren

De 4 tweede kleine kiezen (15, 25, 35, 45).

De eerste molaren

De 4 eerste grote kiezen (16, 26, 36, 46).

De tweede molaren

De 4 tweede grote kiezen (17, 27, 37, 47).

De derde molaren

De 4 derde grote kiezen (18, 28, 38 ,48).

Praktijkvoorbeeld

Uw derde molaar rechts onder wordt geëxtraheerd. Wil zeggen: Uw verstandskies rechts onder wordt getrokken.