Home » Tandheelkunde » Tandvervanging » Implantaat

Implantaat

Extra houvast

Soms zijn er onvoldoende mogelijkheden om een kroon, brug of prothese vast te zetten. In zo’n situatie kan de implantoloog of tandarts implantaten plaatsen. Implantaten zijn kunstwortels die worden vastgezet in het kaakbot.

Deze behandeling vraagt de nodige voorbereiding. Zo moet er onder meer gecontroleerd worden of er genoeg kaakbot is en of het tandvlees wel gezond is.

Afhankelijk van de mogelijkheden kan een implantaat ineens worden geplaatst of in twee stappen. In dat laatste geval wordt er eerst een deel vastgezet in het kaakbot waarna enige tijd later een ander deel wordt geplaatst dat boven het tandvlees uitsteekt.

Om een implantaat op het kaakbot te kunnen bevestigen, maakt de tandarts of kaakchirurg eerst een sneetje in het tandvlees. Daarna boort hij of zij een gat of meerdere gaten in het kaakbot. Hoewel de napijn en de bijwerkingen vergelijkbaar zijn met het trekken van een tand of kies, moet u in de periode na de behandeling extra voorzichtig zijn. Laat u daarover goed adviseren door uw tandarts of kaakchirurg.

Na een aantal maanden is een implantaat sterk genoeg om als basis te dienen voor een kroon, brug of prothese. Na het plaatsen daarvan zal de tandarts nog regelmatig moeten controleren of er zich geen problemen voordoen met of rond het implantaat.